Sənaye Xəbərləri

Yüksək Tezlikli Qaynaq Qanaqlı Boru Maşını

2021-11-12
Yüksək Tezlikli Qaynaq Qanaqlı Boru Maşını
Yüksək tezlikli qaynaqlı qanadlı boru radiatorunun xüsusiyyətləri:
Baza borusu və qanadlar möhkəm qaynaqlanır, təmasda istilik müqaviməti kiçikdir, təbəqə aralığı vahiddir, qırışlar kiçikdir, tozun yığılması asan deyil və istilik mübadiləsinin səmərəliliyi çox yaxşılaşdırılır. İstilik sobalarında, qazanlarda, sobalarda, isti partlayış sobalarında və qurutma qüllələrində tullantı istiliyinin bərpasında geniş istifadə olunur. Ənənəvi yara borulu hava soyuducuları ilə müqayisədə, yüksək tezlikli qaynaqlı qanadlı boru radiatorlarının üstün üstünlükləri böyük istilik yayma sahəsi və soyutma qabiliyyətidir. Yüksək, aşağı hava müqaviməti və onun performansı istifadənin artması ilə əsasən dəyişməz qalır.
Yüksək tezlikli qaynaqlı qanadlı boru radiatorunun tətbiq sahələri:
1. Dəmir və polad: koksun tullantılarının istiliyinin bərpası, sinterləmə prosesi və s.
2. Neft-kimya sənayesi: ayrışma sobasının işlənmiş qazı, qızdırıcı soba qazı, sinterləmə sobası qazı, isti yüksək temperaturlu qaz və digər yüksək temperatur bərpa cihazları kimi müxtəlif yüksək temperaturlu bərpa cihazlarından tullantıların istilik bərpası.
3. Kağız istehsalı çapı və rənglənməsi: egzoz, drenaj istiliyinin bərpası, kağız maşınının qurudulması (buxar qızdırıcısı), nəmdən təmizlənməsi və s.
4. Sement zavodu: çuxurun sonundakı soyuducunun tullantı istiliyinin bərpası, sement çuxurunun sonundan işlənmiş qazın tullantı istiliyinin bərpası və s.;
5. Elektrik stansiyası: baca qazının tullantı istiliyinin bərpası, ön qızdırıcı, ekonomizator, generator və motorun hava ilə soyudulması və s.
6. Güc: Yağçıxarma qurğusunun işlənmiş qazından işlənmiş istiliyin bərpası, qaz daxili yanma mühərrikinin işlənmiş istiliyinin bərpası və qaz turbininin işlənmiş istiliyinin bərpası.
Yüksək Tezlikli Qaynaq Qanaqlı Boru Maşını