Sənaye Xəbərləri

Alüminium qanadlı istilik dəyişdiricisi

2021-08-11

(1) Borunun daxili və xarici kanalları həm qanadlı boru tipli involyut hidrodinamik kanallardır ki, bu da istilik ötürülməsi üçün əsas və ikincil mühitin tərs istiqamətini və fırlanma axıcılığını saxlaya bilir. Qapaqlı boru lövhəli istilik dəyişdiricisi ilə müqayisədə bu məhsul yüksək istilik mübadiləsi səmərəliliyinə, aşağı xammal istehlakına, yığcam quruluşa, yüngül çəkiyə, daha yüngül çəkiyə və yüksək təzyiq qabiliyyətinə malikdir. Yükselticinin uzunluğunu tələb etmədiyi üçün ümumi istilik mübadiləsidir Sahəsi çox artır və divar qalınlığı daha incədir.


(2) İki təhlükəsizlik kanalı arasındakı təzyiq fərqinin çox böyük olduğu vəziyyət üçün uyğundur. Qapaqlı borunun maqnit halqasının yüksək təzyiq daşıyıcı qabiliyyətinə görə, yüksək təzyiqli mühit boruya daxil edilir və alt təzyiq mühiti borudan kənarda təqdim olunur.


(3) Maşın avadanlığı qanadlı boru təbəqəsindəki boşluq sütununu xammala qənaət edən və istilik keçiriciliyinin daha güclü faktiki təsirinə malik olan boşluq parçasına çevirir.


Kanatlı boru istilik dəyişdiriciləri hazırda polad boruların təzyiqə davamlılığından və alüminiumun möhkəmliyindən istifadə edən polad-alüminium qanadlı borularda (dolama qanadlı polad-alüminium kompozit qanadlı borular, yuvarlanan qanadlı polad-alüminium kompozit qanadlı borular) geniş istifadə olunur. Effektiv istilik keçiriciliyi, xüsusi dəzgahda birləşdirilmişdir. Onun təmas müqaviməti 210°C-də demək olar ki, sıfırdır. Qapaqlı boru istilik dəyişdiriciləri ümumiyyətlə havanı qızdırmaq və ya soyutmaq üçün istifadə olunur və kompakt struktur xüsusiyyətlərinə və vahid istilik sahəsinə böyük lampalara malikdir. Toxuculuq, çap və boyama, neft, kimya sənayesi, qurutma, elektrik enerjisi və digər sahələrdə geniş istifadə olunur.


Sənaye radiatorları (qısaldılmış radiatorlar, radiator boruları kimi də tanınır) istilik mübadiləsi cihazlarında, məsələn, soyuducu ilə soyuducu, havanın istilik mühiti ilə qızdırılması və ya hava tullantılarının istiliyinin soyuq su ilə bərpası kimi əsas avadanlıqdır. Havanı qızdırmaq üçün yüksək temperaturlu suda, buxarda və ya yüksək temperaturda istilik ötürücü yağda, havanı soyutmaq üçün duzlu suda və ya aşağı temperaturda suda keçin. Sənaye radiatorları yüngül sənaye, tikinti, maşınqayırma, toxuculuq, çap və boyama, elektronika, qida, nişasta, tibb, metallurgiya, örtük və digər sənaye sahələrində isti havanın qızdırılması, kondisioner, soyutma, kondensasiya, qurutma, qurutma, və s.